فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

خانواده درمانی ساختاری مینوچین

خانواده درمانی ساختاری مینوچین

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تغییر رفتار و رفتاردرمانی

تغییر رفتار و رفتاردرمانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه

پیشینه و مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه 17 صفخه فایل وورد با منابع فارسی و انگلیسی براساس APA

قیمت : 12,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی و پیشینه دلبستگی شغلی

مبانی و پیشینه دلبستگی شغلی در43صفحه ورد قابل ویرایش با منابع تنظیم شده بر اساس APA

قیمت : 17,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا MMPI 2 RF

مبانی نظری و پیشینه پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا MMPI 2 RF در12 صفحه ورد قابل ویرایش با منابع تنظیم شده بر اساس APA

قیمت : 7,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

فایل کامل وورد پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی به همراه روایی، پایایی و منبع 3 صفحه

قیمت : 9,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی و پیشینه تحمل پریشانی

مبانی و پیشینه تحمل پریشانی 23 صفحه فایل وورد با منابع تنظیم شده بر اساس APA تحمل پریشانی، یک ساختاردرحال ظهور در روانشناسی است که به چندین مفهوم مختلف آورده شده است. با این حال به طور گسترده اشاره دارد به ظرفیت درک احساس منفی مقاومت افراد، و یا دیگر حالت‌های آزاردهنده (مانند ناراحتی جسمی) و کنش‌ها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شرم و گناه

پرسشنامه شرم و گناه تعداد آیتم ها (سوالات) 15 همراه با ویژگی های روانسنجی و منابع در 2 صفحه فایل وورد

قیمت : 7,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فراهیجان

پرسشنامه فراهیجان دارای 28 به همراه ویژگی هاری روانسنجی ، نمره گذاری و منبع در2 صفحه فایل وورد

قیمت : 8,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل